PrevádzkareňCRANIUM COMPUTER s.r.o.
Nám. Sv.Imricha 33.
94301 Štúrovo


: +421362861770
: pc@cranium.sk

SídloCRANIUM COMPUTER s. r. o.
F. Rákócziho 1762/76
943 01 Štúrovo

: 45534594
: 2023189751
: SK2023189751
Okresný súd Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 26689/N

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24