Predajca

Názov:CRANIUM COMPUTER s.r.o.
IČO:45534594
DIČ:2023189751
IČ DPH:SK2023189751
Mesto:Štúrovo
PSČ:94301
Adresa:Nám. Sv.Imricha 33.
Telefón:+421362861770
E-mail:pc@cranium.sk
Kontakt:Ernest Tóth
Okresný súd Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 26689/N

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24